خلاصه تهیه طرح امکانسنجی زمین 50 هزار متر مربعی
الف) بررسی و تحلیل وضعیت موجود
نکته اول : موقعیت و کاربری محل پروژه
_    اراضی در ناحیه دو از منطقه یک شهرداری یزد قرار دارد .
_   در اطراف پروژه محله زربافت قرار دارد و خیابانهای اطراف محدوده پروژه : بلوار جمهوری ، خیابان شریفی ، بلوار کارگر و بلوار ولیعصرمی باشند .
_    کاربری عموم زمینها در این منطقه در مقیاس زمین شهری بوده و نیازمند طرحهای تفکیکی برای کاربریهای با کاربرد شهری می باشند .
_    زمین مورد نظر پروژه در حال حاضر دارای کاربری مزروعی و بایر بوده و در پیشنهادات به عنوان اراضی که دارای کاربری ناحیه ای است معرفی میگردد .

نکته دوم : بررسی وضعیت عمومی اقتصاد شهر یزد
_    براساس آمار سال 91 بیشترین گروههای جمعیتی شهر یزد اول در بخشهای متنوع خدمات شامل درمان و گردشگری و پس از آن در بخشهای مختلف صنعت فعالیت دارند .

 

 

 

 

نکته سوم : بررسی طرح های فرادست (طرح های جامع تر و عمومی تر که غالباً متصدی و مجری آنها ساختارهای دولتی هستند) و اثرات آن بر طرح
طرح ناحیه ای یزد / طرح جامع شهر یزد / طرح تفصیلی منطقه یک
_    در برنامه پنج ساله اول طرح جامع استان یزد معطوف به دو پروژه می باشد:
 الف) پیگیری و تملک اراضی مراکز درمانی پیشنهادی طرح جامع (توسعه و عمران)
ب) احداث و تجهیز مراکز بهداشتی بافت موجود
_    سرانه جمعیتی به ازاء هر تخت بیمارستانی در الگوی ملی کشور 568 نفر در مقابل هر تخت می باشد در صورتی که در استان یزد برابر 354 نفر بوده و در محدوده شهر یزد برابر 104 نفر میباشد .
     این آمار برای سرانه استان مطلوب بوده ولی برای سرانه ملی و بین المللی نامطلوب و دارای کمبود است .

_    مطابق با برآوردهای طرح جامع 53/50 هکتار کمبود فضای با کاربری بهداشتی/درمانی برای رسیدن به سرانه مطلوب شهر یزد که معادل 3 متر مربع در افق طرح تا سال 1395 میباشد ، وجود دارد .
_    پس از بررسی و مطالعات ، سرانه مطلوب و پیشنهادی طرح جامع پنج ساله در منطقه یک ، ناحیه دو یعنی منطقه ای که زمین پروژه در آن قرار دارد به ترتیب برابر با 5/0 و 5/1 متر مربع میباشد که برای رسیدن به این سرانه نیاز به 42/5 هکتار زمین می باشد که در حال حاضر چنین کاربری با عملکرد منطقه ای وجود ندارد .
_    بیمارستانهاه شهر یزد در رشته های مغز و اعصاب ، چشم ، عمومی ، سوانح و سوختگی و زنان و زایمان فعالیت میکنند ، به نحوی که  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی(5 بیمارستان) ، سازمان تامین اجتماعی (1 بیمارستان) و بخش خصوصی(4 بیمارستان) می باشند .  
_    ضوابط و مقررات مشروحه و طرح های تفصیلی منطقه یک به تفکیک که در طرح جامع 5 ساله بیان شده است در طرح امکانسنجی شرکت طرح و کاوش لحاظ شده و بدانها اشاره شده است :
_    نحوه استفاده از اراضی
_    ضوابط و مقررات مربوط به نحوه تفکیک و تجمیع اراضی
_    ضوابط و مقررات مربوط به نحوه احداث بنا و تامین پارکینگ
_    ضوابط و مقررات مربوط به مکان یابی و مکان گزینی
_    ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری
_    ضوابط و مقررات مربوط به همجواری ها
_    ضوابط و مقررات مربوط به دسترسی ها

 


نکته چهارم : مطالعه بازار و گروه های هدف
_    طبق گزارشات از سازمان بهداشت و درمان استان یزد هیچگونه مجوزی برای احداث بیمارستان در شهر یزد تا آخر برنامه پنجم توسعه یا به عبارت دیگر تا پایان اسفند 94 داده نخواهد شد . که علت اصلی آن اشباع شدن شهر و همچنین رسیدن به استاندارد سطح بندی خدمات درمانی می باشد ، بنابراین نیاز به بیمارستان در سطح ملی وجود دارد نه در سطح شهر .
_    در برنامه توسعه شهر یزد به دلیل وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فوق تخصصی در زمینه سرطان شناسی که از لحاظ فعالیتی در رتبه بالایی قراردارند ، امکان تبدیل شدن شهر یزد را به مرکز درمان بیماریهای خاص اعم از سرطان و غیره فراهم نموده و این پتانسیل در سطح استان و شهر یزد به میزان بالا مهیا شده است. به عبارت دیگر میتوان بیان کرد که بخش کلینیک و تخصص و فوق تخصص بیمارستان بیماریهای سرطانی به ترتیب در مقیاسهای شهر، کشور و ملی فعالیت خواهند کرد.

 


نکته پنجم : مطالعات حوزه نفوذ
_    تعیین محدوده حوزه نفوذ طرح با احتساب مواردی چون شرایط ترافیکی ، نمای بصری و ذهنی و در حالت کلی فرم کالبدی و منظر شهری
_    بررسی شرایط بالقوه حوزه نفوذ در انطباق با طرحهای شهرسازی مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر             مانند :
الف) تحقق شهر یزد به عنوان قطب پزشکی کشور
ب) استفاده از شرایط بالقوه اراضی بایر جهت احداث خدمات جانبی مانند هتل ، پارکینگ و ...
ج) جبران کمبود مراکز درمانی منطقه و کشور
د) جذب توریست های درمانی به استان یزد به طوریکه در 5 سال آینده 20% از بیماران  بستری از سایر کشورهای همسایه مانند عراق ، افغانستان و ... خواهند بود.

 

 

 

فروش فایل فاپول - کوپن و کد تخفیف کاپول

هم اکنون پیش قدم کار خیر شوید

مبلغ: ریال
درگاه:

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق برای سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء (ع) محفوظ است. طراحی و پیاده سازی توسط سرایکو